ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : นวอร แจ่มขำ, พรรณธิพา บ่มกลาง, หทัยรัตน์ ศรีเมือง, พรพรรณ แพฝึกฝน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมือใหม่ รวมถึงผู้ที่เคยใช้งาน Dreamweaver มาก่อนในเวอร์ชั่นเก่าๆ เข้าใจกระบวนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ด้วยการลงมือสร้างเว็บไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการอัพโหลดเว็บขึ้นไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต โดยสามารถใช้กับ CS4 และ CS5 อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที