ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English GAT Reading Power
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เพราะการอ่านไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการแปลออกเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ จะทำให้นักอ่าน อ่านเป็น และ อ่านได้อย่างมืออาชีพ