ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English GAT Turbo
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมสุดยอดเทคนิค 10 ประการพัฒนาคะแนนสอบ GAT ให้มากขึ้นกว่าเดิม ครบทุกเนื้อหา Conversation / Reading / Structure / Error Analysis แถมด้วย Analogy the Winner พร้อมสรุปคำศัพท์กว่า 1,000 คำ ที่พบบ่อยๆ ในข้อสอบ GAT