ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English Fast Track ม.ปลาย (ฉบับปรับปรุง)
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เพิ่มพูนความรู้ด้วยเนื้อหาเข้มข้นในเวลาเพียง 9 ชั่วโมง กับความมหัศจรรย์ในการเรียนรู้แบบ FAST TRACK ENGLISH เหมาะสำหรับนักเรียน ม.4 - ม.6 สามารถนำไปใช้ในการสอบจริงได้