ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย...ตามแนว PISA
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : อ.พรพิมล ผลวัฒนะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA .. ที่เข้มข้นกับการฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์ จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิ และข้อความบนอินเทอร์เน็ต..พร้อมเฉลยโดยละเอียด