ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Joomla ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : พงศ์ศักดิ์ อภิลักขิตพงศ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้งาน จูมล่า! (Joomla!) ซึ่งเป็นโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ ในเล่มจะสอนการสร้างเว็บไซต์จริงๆ ไปพร้อมๆ กับเนื้อหาแต่ละบท ผู้อ่านสามารถทำตามตัวอย่างได้ทันที ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากทุกๆ คนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นแม้แต่นิดเดียว เพราะ Joomla! ถูกเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์เก่ง ๆ นับหมื่นคนจากทั่วโลก จึงไม่ต้องเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ไม่จากศูนย์อีกต่อไป เมื่อผู้อ่านได้ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! ในหนังสือเล่มนี้ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว